Tepelná čerpadla

TEPELNÉ ČERPADLO - WESTINGHOUSE T4BX 60 G  - VZDUCH - VODA

VLASTNOSTI

Scroll kompresor Copeland

 • kompresor má vysokou účinnost s jednotlivým nasávaným proudem, konstantním vyfukovaným proudem a vysokou objemovou účinnost
 • kompresor tvoří dvě desky nesoucí kolmé stěny v půdorysu spirály. Obě spirály jsou shodné a desky jsou smontovány tak, že spirály jsou vzájemně pootočeny o 180o.
 • jedna deska je pevná, zatímco druhá deska obíhá po kruhové dráze kolem středu pevné desky
 • dvojice dotekových povrchových přímek obou spirál, která vymezuje kompresní prostor, se pohybuje po spirálách kolmo k ose desky
 • plyn se nasává na obvodu, kompresní prostor se při vzájemném pohybu spirál zmenšuje a plyn je dopravován k ose pevné desky, kde je výtlačný otvor
 • proces se opakuje vytvořením nového kompresního prostoru na obvodu. Ve skutečnosti spirály tvoří dva až tři kompresní prostory současně.
 • kompresor se vyznačuje plynulou dodávkou stlačeného plynu. Protože nemá ventily, lze u něho dosáhnout vysoké účinnosti.
 • příznivé vlastnosti těchto strojů: bezmaznost, mimořádně tichý chod, nepatrné vibrace, vysoká necitlivost na kapalinový ráz, vysoká spolehlivost, zaručují dlouhodobý efektivní provoz
 • motor kompresoru je vnitřně chráněn před přetížením a vysokou teplotou

Řízení odmrazování

 • řízení doby a teploty odmrazovacího cyklu je dodáváno jako standardní vybavení
 • regulace zahájí odmrazování každých 30, 60 nebo 90 min. při běhu kompresoru, při venkovní teplotě nižší než 2o C (35oF) (60 min. nastaveno z výroby)
 • odmrazovací cyklus trvá maximálně 12 min.
 • odmrazovací termostat je namontován na kapalinovém potrubí, zajišťuje požadavek na odmrazení a ukončení odmrazovacího cyklu

Měděné potrubí / Kondenzátor

 • vyvinut a vyroben firmou WESTINGHOUSE
 • hliníkové lamely se zvlněnými okraji
 • konstrukce potrubí z mědi
 • proříznuté lamely zajišťují maximální vystavení plochy lamel proudu vzduchu a tím vynikající přenos tepla
 • lamely připojeny límcem k měděným trubkám pro zajištění maximální styčné plochy
 • stříbrem pájené spoje trubek
 • celý výměník je přístupný pro čištění
 • ochranná mříž výměníku s potahem je dodávána jako standardní vybavení

Venkovní ventilátor

 • ventilátor  přímo přenáší velké objemy vzduchu rovnoměrně přes celý venkovní výměník pro vysoký topný / chladící výkon chladiva
 • výfuk vzduchu směrem nahoru redukuje úroveň hluku a zabraňuje poškození trávníků, keřů a cest
 • motory ventilátorů jsou úplně uzavřené, s vlastní ochranou a jsou vybaveny protidešťovým krytem
 • ochranné žaluziové víko ventilátoru je dodáváno jako standardní vybavení
 • servisní přístup k ventilátoru se zajišťuje sundáním ochran ventilátorů

Reverzní ventil

 • z výroby instalován 4-cestný reverzní ventil umožňující rychlou změnu směru průtoku chladiva a tím rychlou změnu režimu chlazení na topení a naopak
 • ventil pracuje na základě rozdílu tlaků mezi venkovní a vnitřní jednotkou

Expanzní ventily

 • expanzní ventily instalované ve výrobě jsou navrženy speciálně pro použití pro tepelná čerpadla
 • čidlo je umístěné na sacím potrubí mezi reverzním ventilem a kompresorem pro zjištění sací teploty ve všech režimech

Vysoceúčinný dehydrátor

 • instalován z výroby
 • vysušuje vlhkost a zachytává nečistoty, které by mohly znečistit chladivový systém

Vysokotlaká ochrana

 • vypíná jednotku, když abnormální podmínky způsobí, že výtlačný tlak vzroste nad nastavenou hodnotu

Rozvod chladiva a servisní ventily

 • pájené připojení sacího a kapalinového potrubí je umístěno v rohu opláštění jednotky
 • kapalinové ventily a ventily sacího potrubí plně schopné servisu zajišťují přístup k servisu chladícího systému. Sací ventil může být úplně zavřený, zatímco kapalinový ventil může být usazený vpředu k ovládání náplně chladiva při provádění  servisu systému.
 • chladící potrubí a vstupy provozního propojení jsou umístěny v centrálním prostoru skříně jednotky pro snadný přístup

Použití

 • vertikální výfuk vzduchu umožňuje nenápadné umístění za keři na úrovni přízemí nebo mimo dohled na střeše
 • jednotky se expedují kompletně smontované, s potrubím a kabely. Každá jednotka je v závodě podrobena zkušebnímu provozu, což zaručuje její bezchybnou činnost.
 • technik musí kondensační jednotku usadit na místo, připojit chladící potrubí a nakonec musí provést připojení k elektrické síti

Kompletně testováno

 • - testováno ve vývojové laboratoři WESTINGHOUSE, která vyhovuje požadavkům ASHRAE
  - podmínky vyhodnocení testu provozu při různých napětích s průtocích vzduchu jsou 
    zahrnuty v normě 210/240-94 Institutu klimatizace a chlazení (ARI)
  - testy hlukových parametrů provedeny podle normy 270-95 Institutu klimatizace chlazení 
     (ARI)
  - kondensační jednotky a komponenty ve spojení se zaškolením obsluhy splňují bezpečnostní
     normy pro servis dle
     Akreditovaných laboratoří (U.L.) a Mezinárodní Elektrotechnické komise (IEC)
  - vývoj v souladu s mezinárodními standardy systému jakosti ISO 9000

Skříň

 • silnostěnná ocelová skříň
 • vypalovaný vnější smaltový nátěr poskytuje ochranu před korozí
 • natřená základna skříně
 • ovládací panel je snadno přístupný a všechny prvky jsou předem propojeny
 • rohová krycí deska umožňuje přístup ke kompresoru
 • v základně jsou umístěny vypouštěcí prvky pro odstranění vlhkosti

 

 
 

 

WESTINGHOUSE T4BX60G   

 • venkovní a vnitřní jednotka
 • chladivo R 410A
 • pogalvanizovaná ocelová konstrukce s antikorozním komaxitovým nástřikem
 • tvarovaná spodní vana s odtokem vody
 • permanentně mazaný elektrický motor kompresoru
 • kompresor COPELAND SCROLL
 • vysokotlaký presostat
 • filter dehydrátor
 • nastavitelný čas a teplota odmrazování
 • automatické odmrazování
 • pracovní rozsah venkovní teploty -24°C až + 52°C
 • maximální délka potrubí chladiva 50m
 • výkon 16 kW A2/50

 

Technické parametry WESTINGHOUSE T4BX60G:

 

Chladící výkon                                                         15826 W
Topný výkon                                                            15826 W
Napětí                                                                   380V/50Hz
Příkon chlazení                                                           6850W
               Topení                                                            5000W
Maximální proud                                                          11,7A
Průřez kabelu                                                      5 x 4 CYKY
COP                                                                                    3,16
Průtok vzduchu chlazení                                      5440 m3
                            topení                                            3200 m3
Hlučnost                                                                   57 dB(A)
hlučnost ve vzdálenosti 3m                                49 dB(A)
Rozměr v.š.d.                                         678x775x775mm
Váha                                                                                 92kg
Potrubí připojení chladiva                                           3/8"
Potrubí připojení plynové                                            7/8"
Chladivo                                                                       R 410A

CENA 79.700,- bez DPH vč.vnitřní jednotky

 

Cena TČ vč.montáže je účtována dle skutečnosti. Předpokládaná cena dle počtu bm potrubí a potřebných komponentů / el.kotel, akumulační nádrž atd./ je cca 90.000 až 140.000,- bez DPH.

Nabídka je možno upřesnit po přesném zadání.

 

Ohřívače vody s tepelným čerpadlem SUNLINE®

 • DOSTATEK BEZPLATNÉ ENERGIE PRO VAŠI KUCHYŇ, SPRCHU A VANU
 • VYSOKÁ ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ AŽ 70%
 • NEJLEPŠÍ VÝKONOVÉ PARAMETRY
 • RYCHLÁ NÁVRATNOST POŘIZOVACÍCH INVESTIC
 • JEDNODUCHÁ INSTALACE
 • HOSPODÁRNÉ A ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

sunline

 

Mnoho předností díky promyšlené technice

 • Vysoký výkon a koeficient účinnosti
 • Zásobník včetně tepelného výměníku z kvalitní nerezové oceli
 • Polyuretanová izolace pro maximální uchování tepla
 • Programovatelný multifunkční ovladač s LCD displejem
 • Ochranná magneziová anoda
 • Snadná montáž a údržba
 • Program antilegionela - automatická termická ochrana vody
 • Elektrický dohřev o výkonu 2000 W
 • Možnost ochlazení a odvlhčení prostorů, kde je zařízení instalováno
 • Pro nasávání, výtlak i směrování proudění vzduchu lze použít vzduchotechnické potrubí
 • Vždy dostatek teplé vody bez závislosti na venkovních podmínkách

Ohřívač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, využívající okolní vzduch

Chcete vyměnit všechny zastaralé systémy přípravy teplé vody, protože víte, že pracují nehospodárně? Přikládáte při instalaci nového zařízení velký význam zabezpečené budoucnosti a soustředíte se na minimalizaci nákladů za dodávky energií? Potom je ohřívač vody SUNLINE s integrovaným tepelným čerpadlem tou správnou volbou.

Jak zařízení pracuje

Ohřívač vody SUNLINE s integrovaným tepelným čerpadlem nasává vnitřní vzduch v domě (sklepě nebo technologické místnosti), odebírá z něj tepelnou energii potřebnou k ohřevu teplé vody a vyfukuje ochlazený vzduch (přibližně o 3 - 5 °C). Ohřívače vody SUNLINE s integrovaným tepelným čerpadlem mají nerezový zásobník na 150, 200, 260 resp. 300 litrů, který je izolován polyuretanovou vrstvou pro maximální uchování tepla. Vlastní tepelné čerpadlo je umístěno v horní části zařízení. Při provozu dosahuje teplota vody až 55 °C. Kvůli přimíchávání studené vody je tak připraveno dostatečné množství vody cca 40 °C teplé jen pro Vás.

TEPELNÉ ČERPADLO WESTINGHOUSE

Kondenzační věc

Široké využití

Ochlazený vzduch produkovaný tepelným čerpadlem může být využitý buď přímo v technologické místnosti, kde je tepelné čerpadlo umístěno, nebo může být veden vzduchotechnickým potrubím do vedlejších skladových prostor, které nejen ochlazuje, ale také vysušuje a zabraňuje tvorbě škodlivých plísní. Po vybavení přídavným tepelným výměníkem (volitelné příslušenství) lze ohřívač vody SUNLINE s integrovaným tepelným čerpadlem napojit i na stávající topný systém nebo solární kolektory.

Program antilegionela

Pro zachování perfektní kvality vody je systém vybaven programem antilegionela. Jedná se o funkci, kdy se automaticky v intervalu jednou za týden ohřeje voda v zásobníku na vysokou teplotu (60 - 70 °C) a tím zabrání tvorbě bakterií.

Jednoduchá instalace

Ohřívače vody SUNLINE s integrovaným tepelným čerpadlem jsou navrženy s ohledem na snadnou manipulaci a montáž. Díky svým kompaktním rozměrům projdou běžnými dveřmi, rychlá instalace bez větších stavebních úprav či snadné nahrazení za vysloužilý ohřívač vody jsou samozřejmostí. Stačí mít k dispozici napojení na potrubí studené a teplé vody, odvod ko

 

MODEL :   N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+
(s přídavným výměníkem)
Topný výkon W 3800 3800 3800 3800 3800
Příkon W 900 900 900 900 900
Proud A 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Topný výkon W 2000 2000 2000 2000 2000
Proud elektrodohřevu A 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
Celkový maximální výkon W 3200 3200 3200 3200 3200
Napájení V / fáze / Hz 230 / 1 / 50
Produkce horké vody L/h 77 77 77 77 77
Objem nádrže L 150 190 260 300 300
Hlučnost dB(A) 48 48 48 48 48
Suchý teploměr °C 20 20 20 20 20
Mokrý teploměr °C 15 15 15 15 15
Vstupní teplota °C 15 15 15 15 15
Výstupní teplota °C 55 55 55 55 55
Maximální teplota vody °C 70 70 70 70 70
Průměr napojení potrubí palce 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Rozměry zařízení průměr (mm)
výška
568
1535
568
1670
568
1970
650
1890
650
1890
Hmotnost kg 65 68 85 110 115

 

 

Ohřívač vody SUNLINE s integrovaným tepelným čerpadlem

Standardní elektrický ohřívač vody (bojler)

Počet odběratelů teplé užitkové vody 4
Spotřeba teplé 50 litrů/den/osoba
Celková spotřeba teplé vody 200 litrů (35 °C)
Průměrná doba ohřevu za den

3 hodiny (50 °C)

5 hodin (50 °C)

Spotřeba elektrické energie za den

2,7kW

11kW

Spotřeba elektrické energie za měsíc

84kW

336kW